girl.png
slide_.jpg
logo.png
ertel_1.png
ertel_2.png
ertel_3.png
operator.png
shadow

Aktualności

Połączenie spółek Leon i Ertel

 

W dniu 25.09.2017 Spółki Leon Sp. z o.o. oraz Ertel Sp. z o.o. postanowiły połączyć siły i umocnić się na rynku telekomunikacyjnym.
Szczegóły planu połączenia znajdują się w załączniku: Plan połączenia spółek

dodano: 2017-09-29

UWAGA - Modernizacja sieci 17.07.2013

 

W związku z modernizacją urządzeń w dniu 17.07.2013 w godzinach popołudniowych mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu usługi Ertelnet. W przypadku jeśli użytkownicy usługi Ertelnet posiadają w swoich urządzeniach wpisane na stałe adresy IP, prosimy o kontakt pod numerem 32 739 6681 lub 32 739 6687.

dodano: 2013-07-15

Wsparliśmy organizację XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej 2013

 

Byliśmy sponsorem XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2013

dodano: 2014-02-25

Wsparliśmy organizację RYJKA 2013

 

W roku ubiegłym wsparliśmy organizację Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK 2013.

dodano: 2013-10-25

Nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

 

Z dniem 21.06.2013 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępny do obejrzenia na naszej stronie.

dodano:

Wsparliśmy organizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik 2013

 

Byliśmy sponsorem XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2013

OFPA-2013

dodano: 2013-02-24

Wsparliśmy organizację RYJKA 2012

 

Po raz kolejny wsparliśmy organizację Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. Więcej szczegółów dotyczących imprezy znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej RYJKA

dodano: 2012-10-12

Od 01.11.2011 kolejna obniżka stawek do operatorów komórkowych.

 

Informujemy, że z dniem 01.11.2011 roku wprowadzimy kolejną w tym roku obniżkę cen połączeń do sieci komórkowych.

dodano: 2011-09-29

Od 01.07.2011 obniżka stawek połączeń do operatorów komórkowych.

 

Informujemy,że z dniem 01.07.2011 roku wprowadzimy kolejną w tym roku obniżkę cen połączeń do sieci komórkowych. Wyniesie ona do 20 % ceny w stosunku do dotychczasowych opłat.

dodano: 2011-05-31

Od 01.04.2011 zmianie ulegną ceny połączeń na numery linii audiotele, audiotekstowe oraz teległosowania.

 

Od 01.04.2011 zmianie ulegną ceny połączeń na numery linii audiotele, audiotekstowe oraz teległosowania.

dodano: 2011-02-28

Od 01.03.2011 obniżka stawek połączeń do operatorów komórkowych.

 

Z dniem 01.03.2011 r. zostaną obniżone stawki połączeń telefonicznych do operatorów komórkowych, obniżka wyniesie do 15% w stosunku do dotychczasowych opłat.

dodano: 2011-01-31

Informacja dla Klientów - zmiana stawki VAT

 

ERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej („Operator”) informuje swych abonentów, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 238 poz. 1578 z dnia 17 grudnia 2010 r., od 1 stycznia 2011 roku stawki podatku od towarów i m.in. usług telekomunikacyjnych wzrosną o 1 punkt procentowy tj. z 22% do 23%. Wskutek podwyższenia stawki podatku VAT, ulegają zmianie realizowane od tego terminu z dniem 1 stycznia 2011 r : 1.cenniki i warunki świadczenia umów telekomunikacyjnych dotyczące usług i towarów 2.warunki innych załączników do umów telekomunikacyjnych -wskazujące ceny tych usług lub stawkę VAT. 3. inne umowy dotyczące wykonywania usług i dostaw towarów Treść zmian w cennikach udostępniona jest w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.ertel.com.pl. Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian abonenci mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku gdy: 1. zawarcie takiej umowy było związane z ulgą przyznaną abonentowi, 2. umowa ta przewiduje uprawnienie Operatora do żądania od abonenta kary umownej na okoliczność jej jednostronnego rozwiązania przez abonenta lub przez Operatora z winy abonenta przed upływem czasu oznaczonego, na który została ona zawarta, 3. wskazany czas oznaczony nie dobiegł końca, Operator zażąda od abonenta zapłaty przewidzianej umową kary umownej tytułem zwrotu wskazanej ulgi, przy czym wysokość roszczenia Operatora nie może przekroczyć wartości tej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, w szczególności art.61 ust. 6a.).

dodano: 2010-12-22