girl.png
slide_.jpg
logo.png
ertel_1.png
ertel_2.png
ertel_3.png
operator.png
shadow

Dane spółki

Spółkę reprezentują:

Prezes Zarządu: Marcin Kuczera

Wiceprezes Zarządu: Piotr Majcher

 

ERTEL Sp. z o.o.

44-218 Rybnik, ul. Wodzisławska 143

Siedziba: Polska

woj.Śląskie
 

Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000129892

NIP: 642-10-08-031

REGON: 272446400

Wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł.